KURUMSAL 

/

 

Politikalarımız

Politikalarımız

Kalite, Çevre, İSG Politikamız

Hurda Atık Maddelerin Yeniden Sınıflandırılarak İhraç Edilmesi kapsamında faaliyet gösteren firmamız aşağıdaki ilkeleri; Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemleri kapsamında politika olarak benimser.

•    Yasalar ve yönetmelikler ve sektör gereklerine işin her sürecinde uymak.

•    Çalışanlarımızı, süreçlerimiz ve hizmetlerimizle ilişkili faaliyetleri esnasında, kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği üzerinde oluşturabilecekleri etkileri konusunda bilinçlendirmek ve kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda aktif katılımını ve iletişimini sağlamak.

•    Müşteri ihtiyaçlarını istenilen kalitede, ilk seferde, zamanında, tam, doğru olarak karşılamak ve müşteri memnuniyetini sağlamak üzere süreçler geliştirmek ve taşeronlarımız ile tedarikçilerimizin, hizmetlerimiz ve süreçlerimizle ilişkili kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği boyutlarına dahil olmasını sağlamak.

•    Faaliyetlerimizin yürütülmesi esnasında iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin olarak oluşabilecek tehlikeleri tanımlamak ve ilgili risk değerlendirmelerini yapmak.

•    Kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği amaçlarına ve “Sıfır Hata”, “İlk Seferde Doğru Yapmak”, “Sıfır İş Kazası veya Çevresel Olay” gibi nihai hedeflerimize ulaşmak üzere, süreçlerimizin, hizmetlerimizin etkinliğini ve verimliliğini sürekli olarak iyileştirmek.

•    Tedarikçilerimizden aldığımız hizmetlerin kalitesinin sürekliliğini korumak ve kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konulardaki performanslarını arttırmak.

•    Tüm çalışanlar için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını teşvik eden, kazaları, olayları ve meslek hastalıklarını önleyen bir çalışma ortamı sağlayacağız.

•    Kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği gerekliliklerine ilişkin kaynakları sağlamak ve bu kaynakların kullanımını optimize etmek için gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek.

•    Standart gereklilikleri çerçevesinde ‘ÇALIŞANLARA VE TEMSİLCİLERİNE DANIŞARAK‘ katılımlarının sağlanmasını sağlamak.

•    Çevre kirlenmesinin önlenmesi ve atık yönetimine yönelik faaliyetleri tanımlamak; ilgili uygulamalarının etkinliğini takip ederek, çevresel performansı sürekli iyileştirmek.

•    Çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygunsuzlukların, iş kazalarının ve meslek hastalıkları, çevresel olaylarla ilgili gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerin alınmasını zorunlu kılmak.

•    Kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri hedeflerinin tüm çalışanlarımıza net bir şekilde iletilmesini güvence altına almak.

Bütün “Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri’nin uygunluğu, etkinliği ve verimliliği belirli aralıklarla üst yönetim tarafından gözden geçirilir ve sürekli iyileştirme sürecimizin bir parçası olarak güncellenir.

Bu politika ve amaçlar  CRONIMET TURKEY METAL ve tüm çalışanlarımızın en temel görevi ve samimi taahhüdüdür.

GENEL MÜDÜR

Dokümana ulaşmak için tıklayınız

 

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikamız 

Cronimet Turkey olarak, lider ve öncü bir firma olmayı sürdürebilmek, gücümüzün devamlılığını sağlamak ve hedeflerimize ulaşabilmek için,

Kendisi ve paydaşlarının bilgi varlıklarına güvenli bir şekilde erişim sağlamayı,

Firmamıza, müşterilerimize, tedarikçi ve iş ortaklarımıza ait her türlü kişisel veri ve bilgi varlığının gizlilik, erişilebilirlik ve bütünlükleri üzerindeki risklerin farkında olmak ve bu riskleri yönetmeyi,

Kurumun güvenilirliğini ve marka imajını korumayı,

Bilgi güvenliği ve kişisel veri ihlali durumunda gerekli görülen yaptırımları uygulamayı,

Sahip olduğu süreçlerde kişisel veri ve bilgi güvenliği olgusuna firma genelinde tam katılım ve bilgi güvenliğinde yüksek farkındalık yaratmayı,

Kişisel veri ve bilgi güvenliğini sistematik olarak ele alarak sürekli iyileşen, gelişen ve yeni risklerin oluşmasına imkân vermeyen bir yapı haline getirmeyi,

Kurumumuzda katılımcı ve çoğulcu yönetim anlayışı ile tüm proseslerimiz de liderliği ve çalışan katılımını
teşvik etmeyi bu sayede iş süreçlerimizi sürekli geliştirmeyi,

Paydaşlarla ilişkilerde, yasalara ve etik kurallara bağlı kalarak; dürüst ve şeffaf davranarak verilen sözleri tutmayı, “Bilgiye Saygı”, “İnsana Saygı”, “Kişi Hak ve Mahremiyetine Saygı” “Çevreye Saygı” ilkesiyle hareket ederek; güvenilirlik, tutarlılık erdemlerinde öncü ve örnek olmayı,

İç ve dış müşterilerinin, tedarikçilerinin ve ilgili diğer tüm bağlamlarımızın, toplumun ve hissedarlarının beklentilerini kurumsal iletişimde teknolojik imkânları kullanarak zamanında, hızlı ve etkin çalışan bir sistem ile tespit etmeyi, dengeli biçimde karşılamayı, sürekli iyileştirmeyi, öğrenme ve yenilikçiliği desteklemeyi, mükemmellik yaklaşımını benimsemeyi ve benimsettirmeyi,

Tüm müşteri şartlarına ve yasal yükümlülüklere, ilgili standartlara uyum sağlamayı,

Taahhüt ederiz.

Dokümana ulaşmak için tıklayınız.