SATINALMA 

/

 

Analiz Fiyatları

Analiz Fiyatları

1  

Sabit spektrometre ile elemental analiz yapılması 150 EUR

2   

Bütünlüğü bozulmayan, küçük parçaların eritilmesi ve sabit spektrometrede elemental analizinin yapılması 180 EUR

3   

Talaş ve dökme malzemelerin hazırlanması (kurutma, öğütme vb.), eritilmesi ve sabit spektrometrede elemental analizinin yapılması 250 EUR

4   

Bütünlüğü bozulmayan malzemelerin hazırlanması, (büyük parça, refraktör malzeme max 1 kg numune), eritilmesi ve sabit spektrometrede elemental analizinin yapılması 285 EUR

5   

Talaş ve dökme malzemelerin hazırlanması (max 1 kg numune,kurutma, öğütme vb.), eritilmesi ve sabit spektrometrede elemental analizinin yapılması 300 EUR